1968/PRL/TEATR

 

Termin: 17-18 listopada 2014
Miejsce: Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, redakcja Gazety Teatralnej „Didaskalia”

 

Rok 1968 w dziejach polskiego teatru kojarzy się niemal wyłącznie z Dziadami w Teatrze Narodowym w reżyserii Kazimierza Dejmka i z wydarzeniami politycznymi, jakie się wokół tego przedstawienia rozegrały. Także horyzont polityczny tamtych wydarzeń bywa często zawężany do protestów studenckich i konfliktów w środowisku polskich pisarzy - niczym do Salonu Warszawskiego z Dziadów. Wydarzenia 1968 roku są opowiadane w duchu romantycznego aktywizmu i pokoleniowego buntu. Zapomina się jednak często o tym, że stały się one doświadczeniem całego społeczeństwa - doświadczeniem naznaczonym biernością, ideologiczną przemocą, ekspresją resentymentów, antysemityzmu, nacjonalistycznych nastrojów, lękiem i wstydem. Rok 1968 - jak może żaden inny przełom polityczny w dziejach PRL - ujawnił pola autentycznych społecznych afektów i stał się impulsem do tworzenia nowych projektów wspólnotowych o szerokim spektrum politycznych opcji.
Teatr jako medium zbiorowych afektów uczestniczył w tych zdarzeniach w sposób bardzo intensywny, na nowo definiował w tym czasie swoje społeczne usytuowanie. Nawet jeśli nie mówił wprost o wydarzeniach 1968 roku, zmieniał się pod ich wpływem, odkrywał nowe obszary zbiorowych emocji, wypracowywał odmienne strategie nawiązywania kontaktu z widownią. Medium teatru, ożywione tak silnym i ambiwalentnym społecznym doświadczeniem, znajdowało poszerzone pole ekspresji w obszarze performansu, teatru alternatywnego, widowisk rozrywkowych i masowych. Przełom 1968 roku w teatrze oczekuje na swój opis. Miał on w polskim teatrze znaczące prefiguracje oraz długofalowe konsekwencje i sięgające czasów najnowszych „powtórzenia”. Konferencja 1968/PRL/TEATR chce podjąć próbę możliwie najpełniejszego nakreślenia mapy tych zjawisk.PROGRAM KONFERENCJI:

 

17 listopada 2014

 

11.00-13.00
IWONA KURZ
1968: między chrztem (1966) a samospaleniem (1969)
WŁODZIMIERZ SZTURC
Poetyka nowoczesnego dramatu, czyli o poetyckich zasadach konstrukcji dramatu i scenariusza teatralnego (po 1968 roku)
GRZEGORZ NIZIOŁEK
Krajobraz po wstręcie

 

14.30-16.30
ZBIGNIEW MAJCHROWSKI
Rok 1968, tak jak zapisał się w Almanachu Sceny Polskiej
MAGDALENA RASZEWSKA
Władza a teatr
PIOTR ZWIERZCHOWSKI
Rok 1968 w polskim kinie - konteksty i konsekwencje

 

17.00-19.30
MARCIN KOŚCIELNIAK
Inna kontrkultura. Egoizm, kontestacja, szyderstwo
KATARZYNA FAZAN
Ambalaże i obnażenia: Kantor kontra Bereś a rok 68
DARIUSZ KOSIŃSKI
Współbrzmienia i dysonanse. "Apocalypsis" 1968
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA
Teatr studencki jako następstwo Marca 68

 

20.00
Dyskusja „W przestrzeni zakłóconej komunikacji. Grupy teatralne lat 70”
prowadzenie: MAŁGORZATA DZIEWULSKA18 listopada 2014

 

10.00-12.00
PAWEŁ PŁOSKI
Mała destabilizacja teatru. Afera wokół Śmierci porucznika Mrożka
DANIEL PRZASTEK
„Moczarowcy” w teatrze
DIANA POSKUTA-WŁODEK
Biedny Listopad patrzy na Marzec. Fenomen teatralnej recepcji Rzeczy listopadowej Ernesta Brylla w sezonie 1968/1969

 

12.30-14.30
EWA ŁUBIENIEWSKA
Echa marcowe w spektaklach Lidii Zamkow
KRYSTYNA LATAWIEC
Skowronek (1966) i Świętoszek (1970) w Teatrze Telewizji - geopolityczna rama
MICHAŁ MIZERA
Adam Tarn. Przed i po

 

16.00-18.30
MAŁGORZATA DZIEWULSKA
Co wiemy i czego nie wiemy o muzyce w Dziadach Dejmka
AGATA ADAMIECKA-SITEK
Dzieje grzechu. Nie-Boska komedia, Żydzi i doświadczenie estetyczne
AGNIESZKA JAKIMIAK
Spektakle dezintegracji Konrada Swinarskiego
EWA GUDERIAN-CZAPLIŃSKA
„Wyciągnęliśmy właściwe wnioski z wydarzeń” - odpowiedzi teatru na rok 1968

 

19.00-21.00
ŁUCJA IWANCZEWSKA
Wielki marsz do bram raju - szewcy, komandosi, krzyżowcy
JOANNA KRAKOWSKA
Uniwersytet. Performanse oporu od Poobijanego Jeźdźca do Jej Perfekcyjności
ANDRZEJ LEDER
PRL, okres 1956-1976. Ustanowienie kulturowego paradygmatu

p i k s e l