>>> SPIS ZAWARTOŚCI DWUMIESIĘCZNIKA “DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA” (plik rtf)

NUMERY 1-79/80, s. 114


Spis zawiera nazwiska autorów tekstów, tłumaczy, osób udzielających wywiadów i wypowiedzi oraz reżyserów i autorów omawianych spektakli i książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p i k s e l