Zespół:

Anna R. Burzyńska (dział zagraniczny), Marcin Kościelniak (zastępca redaktora naczelnego), Monika Kwaśniewska (sekretarz redakcji), Agnieszka Marszałek, Grzegorz Niziołek (redaktor naczelny), Joanna Targoń

 

Rada naukowa:

Małgorzata Dziewulska, Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Kobiałka (University of Minnesota), Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), Thomas Sellar (Yale University), Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński), Tamara Trojanowska (University of Toronto), Joanna Walaszek (Uniwersytet Jagielloński)


Stażyści:

Natalia Brajner, Klaudia Laś, Matylda Sielska, Katarzyna Waligóra

Współpracownicy:
Mateusz Borowski, Marta Bryś, Katarzyna Fazan, Beata Guczalska, Thomas Irmer, Dorota Jarząbek-Wasyl, Joanna Jopek, Olga Katafiasz, Tadeusz Kornaś, Dariusz Kosiński, Monika Muskała, Katarzyna Osińska, Paweł Schreiber, Joanna Wichowska

 


„Didaskalia” znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Liczba punktów: 9.

 

 

Gazeta teatralna „Didaskalia” powstała w grudniu 1993 roku w Krakowie w środowisku uniwersyteckim. „Didaskalia” recenzują ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzą również to, co ważnego dzieje się w innych ośrodkach teatralnych za granicą (w Berlinie, Moskwie, Paryżu, Wilnie, Wiedniu, w krajach Dalekiego Wschodu czy Ameryki Południowej).Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są książki (lista nowości wydawniczych z krótką charakterystyką, obszernie – wybrane pozycje) i ważniejsze premiery Teatru Telewizji. „Didaskalia” nie poprzestają jednak na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. Publikowane są w nich też regularnie obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru, przygotowywane są bloki tematyczne, publikowane są przekłady.

„Didaskalia” do numeru 76 były pismem afiliowanym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od marca 2007 roku wydaje je Instytut Grotowskiego we Wrocławiu (we współpracy z Instytutem Polonistyki UJ). Obok młodych autorów, często debiutujących, pojawiają się na łamach „Didaskaliów” uznani krytycy, a także osoby cieszące się dużym autorytetem nie tylko w środowisku teatralnym. Do wypowiedzi zapraszamy twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem. Dla „Didaskaliów” pisali i wypowiadali się m.in.: Ewa Bułhak, Małgorzata Dziewulska, Ewa Miodońska-Brookes, Eugenio Barba, Jan Błoński, Jacek St. Buras, Marta Fik, Aleksander Fiut, Jerzy Jarzębski, Marek Kędzierski, Leszek Kolankiewicz, Jan Kott, Krystian Lupa, Henryk Markiewicz, Tadeusz Nyczek, Zbigniew Osiński, Maria Prussak.

Pismo stosuje różnorodne formy omawiania spektakli: od krótkiej, zwięzłej, rzeczowej recenzji, przez obszerne szkice, wypowiedzi widzów (sonda i rubryka „Po premierze”), po rozmowy o przedstawieniu, które są także próbą analizy spektaklu. Pismo jest adresowane do szerokiego grona widzów teatralnych, stąd dbałość o jasność i prostotę języka.
„Didaskalia” doczekały się licznych pozytywnych omówień i recenzji w prasie. Redakcja współpracuje z wieloma magazynami teatralnymi w Europie („Theater der Zeit” opublikował zeszyt poświęcony polskiemu teatrowi, przygotowany przez „Didaskalia”. Pojedyncze artykuły, zamawiane w „Didaskaliach” ukazywały się w praskim „Disku”, paryskim „Alternatives Théâtrales”, węgierskim „Shinhaz”, wileńskim „Kulturos Barai” i wielu innych czasopismach). Bardzo liczne są też przedruki i tłumaczenia artykułów publikowanych wcześniej w „Didaskaliach”. Ponieważ „Didaskalia” publikują liczne teksty nieznane wcześniej w Polsce (m. in. jako pierwsze uzyskały zgodę na przedruki tekstów Jerzego Grotowskiego; ukazywały się tu też niepublikowane wcześniej w Polsce teksty takich autorów jak: Hannah Arendt, Philipa Auslandera, Denisa Bableta, Georgesa Banu, Eugenia Barby, Natełły Baszyndżagian, Thomasa Bernharda, Hermanna Brocha, Johna Russella Browna, Marvina Carlsona, Sue-Ellen Case, Martina Esslina, Eriki Fischer-Lichte, Ludwika Flaszena, Heinera Goebbelsa, Witolda Gombrowicza, Henryka Jurkowskiego, Tadeusza Kantora, Hansa-Thiesa Lehmanna, Włodzimierza Lengauera, Virginie Magnat, Zeami Motokiyo, Roberta Musila, Kazuo Ohno, Thomasa Ostermeiera, Patrice'a Pavisa, Janelle Reinelt i wielu innych) są cennym źródłem dla badaczy kultury, historyków i teoretyków teatru, studentów – stąd tak duża liczba cytowań w pracach naukowych i popularno-naukowych.

„Didaskalia” przez kilkanaście lat istnienia stworzyły szerokie środowisko. Debiutowało tu wielu studentów z różnych roczników, którzy później zajęli się krytyką na łamach innych gazet i magazynów. Autorzy i redaktorzy „Didaskaliów” są także autorami licznych książek dotyczących teatru i filmu. Dzięki współpracy, jaką przez lata podtrzymywaliśmy z krytykami i badaczami z innych krajów, możemy nie tylko śledzić najważniejsze premiery i wydarzenia teatralne na całym świecie, ale też wybierać najciekawsze i najbardziej znaczące teksty obcojęzyczne. Pozycja, jaką w ciągu kilkunastu lat „Didaskalia” zdobyły na świecie pozwala na pozyskiwanie tekstów najwybitniejszych autorów, których nazwiska wymieniono wcześniej.

„Didaskalia” są pismem najczęściej zapraszanym do współpracy medialnej z polskimi festiwalami teatralnymi i sesjami naukowymi. Patronatem Gazety Teatralnej objęte były między innymi: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog-Wrocław, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, re_wizje romantyzm, bazart, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”, Brave Festiwal „Głosy Azji”, Festiwal Zdarzenia, Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, Festiwal A part, Międzynarodowe Dni Młodej Dramaturgii w Opolu, Konferencja „Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria” i inne.

„Didaskalia” współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim – większość członków redakcji prowadzi zajęcia dydaktyczne na krakowskiej teatrologii. Taka fuzja naukowego przygotowania oraz recenzenckiej świeżości i otwartości wydaje się wyjątkową wartością. Od numeru 77, gdy „Didaskalia” zaczęły być wydawane przez Instytut Grotowskiego, Gazeta Teatralna zacieśniła związek z wrocławskim środowiskiem naukowym.

 


 

wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27
50-101 Wrocław

 

współwydawca

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDidaskalia Gazeta Teatralna

Wypromuj również swoją stronę

 

 

>>> Instrukcja dla Autorów

>>> Regulamin recenzowania tekstów naukowych

>>> Formularz recenzji

>>> Recenzenci publikacji naukowych


Artykuły publikowane w "Didaskaliach" są dostępne w bazie CEEOL: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=3808b799-3a2a-4ee3-8e2d-c87540f2e8d2.

p i k s e l