numer 145–146 (czerwiec–sierpień 2018)dramaturg w tańcu

 

znikanie historii

 

futbol – futuryzm – faszyzm>>> spis treści

 

English Issue 1

English Issue 1
Więcej informacji >>> facebook

„Didaskalia” są dostępne w bazie CEEOL >>> CEEOL

 

>>> Warsztaty Krytyki Teatralnej