O nas

O nas

Czasopismo „Didaskalia. Gazeta Teatralna” powstało w grudniu 1993 roku w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. Siedziba redakcji mieści się w Krakowie.

„Didaskalia” obejmują refleksją krytyczną zjawiska z rozmaitych obszarów teatru i sztuki. Prócz premier teatru dramatycznego regularnie omawiamy wydarzenia z obszaru tańca, performansu, sztuk wizualnych, opery. Informacje dotyczące bieżącego życia teatralnego splatamy z refleksją dotyczącą historii i tradycji teatru oraz sztuk performatywnych widząc je jako przestrzenie wzajemnie się naświetlające i tłumaczące. Wydarzenia bieżącego życia teatralnego wpisujemy w szeroki kontekst współczesnej myśli humanistycznej. Ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom teoretycznym, politycznym, filozoficznym, które rozszerzają pole interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym.

„Didaskalia” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 40 w dyscyplinach: nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo.

Wersją podstawową pisma jest publikacja online, od numeru  157/158 wszystkie teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL.

Redakcja

dr Marta Bryś

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowczyni Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W 2020 roku opublikowała książkę Doświadczenie postpamięci w teatrze. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami jako kuratorka i producentka. Publikuje na łamach „Didaskaliów” i „Dialogu”. Od 2021 roku w zespole redakcji „Didaskaliów”.


 

dr Anna R. Burzyńska

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”.
Opublikowała książki: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (2005), The Classics and the Troublemakers. Theatre directors from Poland (2008), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka (2011) i Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka (2012).
Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, najnowszy teatr europejski, sound studies oraz relacje między humanistyką a medycyną.

dr hab. Marcin Kościelniak

Teatrolog, kulturoznawca. Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Członek komitetu redakcyjnego serii książkowej „Teatr/Konstelacje” w WUJ.  Zajmuje się historią i politycznością teatru, sztuk performatywnych i wizualnych XX i XXI wieku, zagadnieniami cenzury, relacjami wiedzy i władzy, pamięci i historii, teorią archiwum.

Autor książek: Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012), „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (2018) oraz tomu z wyborem tekstów Helmuta Kajzara Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze (2012). Współredaktor książek: 20-lecie. Teatr polski po 1989 (2010), 1968/PRL/Teatr (2016), Teatr a Kościół (2018).

dr Monika Kwaśniewska

Adiunktka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (2009), Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata (2016) oraz Między hierarchią a anarchią. Teatr - Instytucja - Krytyka (2019). Współredaktorka (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) książki Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012). Obecnie zajmuje się współczesnym aktorstwem performatywnym oraz krytyką instytucjonalną.

dr hab. prof. UJ Agnieszka Marszałek

Profesor UJ, wykłada i bada przede wszystkim (ale nie wyłącznie) historię teatru i dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem XIX stulecia. Ma w dorobku pięć książek: 3 tomy Repertuaru teatru polskiego we Lwowie: 1875-1881 (wyd. 1992), 1888-1886 (wyd. 1993), 1864-1875 (wyd. 2003), Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886 (rozprawa doktorska, wyd. 1999), Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887 (rozprawa habilitacyjna, wyd. 2011) oraz edycję źródłową: Władysław Łoziński, Pogadanki teatralne i inne teksty o teatrze (wybór i oprac.; w przygotowaniu). Opublikowała też około 160 artykułów, rozdziałów w tomach zbiorowych, recenzje i inne teksty. W zespole redakcyjnym „Didaskaliów" nieprzerwanie od 2001 roku.

Joanna Targoń

Recenzentka teatralna „Gazety Wyborczej”. Redaktorka książek, katalogów wystaw i wydawnictw festiwalowych. Prowadzi na Wiedzy o Teatrze UJ warsztaty „Pisanie o teatrze”.

stażystki i stażyści

Bartosz Cudak, Maciej Guzy, Urszula Pysyk, Wiktoria Tabak

opracowanie komputerowe

Piotr Kołodziej

Rada naukowa

doc. mga. Lukáš Jiřička, Ph.D.

The Academy Of Performing Arts In Prague

prof. Michał Kobiałka
University of Minnesota

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Uniwersytet Warszawski

dr Bryce Lease

Royal Holloway, University of London

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Grzegorz Nizołek

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Dorota Sajewska

Universität Zürich

Uniwersytet Warszawski

prof. Thomas Sellar
Yale School of Drama

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
Uniwersytet Jagielloński

prof. Tamara Trojanowska
University of Toronto