O nas

O nas

Czasopismo „Didaskalia. Gazeta Teatralna” powstało w grudniu 1993 roku w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. Siedziba redakcji mieści się w Krakowie.

„Didaskalia. Gazeta Teatralna” obejmują refleksją krytyczną zjawiska z rozmaitych obszarów teatru i sztuki. Prócz premier teatru dramatycznego regularnie omawiamy wydarzenia z obszaru tańca, performansu, sztuk wizualnych, opery. Informacje dotyczące bieżącego życia teatralnego splatamy z refleksją dotyczącą historii i tradycji teatru oraz sztuk performatywnych widząc je jako przestrzenie wzajemnie się naświetlające i tłumaczące. Wydarzenia bieżącego życia teatralnego wpisujemy w szeroki kontekst współczesnej myśli humanistycznej. Ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom teoretycznym, politycznym, filozoficznym, które rozszerzają pole interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym.

„Didaskalia. Gazeta Teatralna” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 70 w dyscyplinach: nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo.

Na stronie internetowej „Didaskaliów. Gazety Teatralnej” nie publikujemy reklam. 

Artykuły publikowane w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej” są umieszczane i archiwizowane w bazach Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, CEJSH oraz Biblioteka Nauki.

Wersją podstawową pisma jest publikacja online, od numeru  157/158 wszystkie teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL.

Kalendarz wydawniczy

Numery ukazują się w drugiej połowie miesiąca w następującym cyklu:

Luty

Kwiecień

Czerwiec (numer podwójny za okres czerwiec-sierpień)

Październik

Grudzień

 

Numer specjalny w języku angielskim ukazuje się każdego roku w grudniu

Redakcja

 „Didaskalia. Gazetę Teatralną” redaguje kolektyw w składzie:

dr Marta Bryś (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)

ORCID

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowczyni Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W 2020 roku opublikowała książkę Doświadczenie postpamięci w teatrze. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami jako kuratorka i producentka. Publikuje na łamach „Didaskaliów” i „Dialogu”. Od 2021 roku w zespole redakcji „Didaskaliów”.

(Więcej informacji)

dr hab. Marcin Kościelniak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

ORCID

Teatrolog, kulturoznawca. Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Członek komitetu redakcyjnego serii książkowej „Teatr/Konstelacje” w WUJ. Zajmuje się historią i politycznością teatru, sztuk performatywnych i wizualnych XX i XXI wieku, zagadnieniami cenzury, relacjami wiedzy i władzy, pamięci i historii, teorią archiwum.

Autor książek: Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012), „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (2018) oraz tomu z wyborem tekstów Helmuta Kajzara Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze (2012). Współredaktor książek: 20-lecie. Teatr polski po 1989 (2010), 1968/PRL/Teatr (2016), Teatr a Kościół (2018).

(Więcej informacji)

dr Monika Kwaśniewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

ORCID

Adiunktka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (2009), Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata (2016) oraz Między hierarchią a anarchią. Teatr - Instytucja - Krytyka (2019). Współredaktorka (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) książki Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012). Obecnie zajmuje się współczesnym aktorstwem performatywnym oraz krytyką instytucjonalną.

(Więcej informacji)

 dr Alicja Müller (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

ORCID

Doktorka nauk humanistycznych, współpracowniczka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka tańca i choreografii, redaktorka.  Autorka książek Sobątańczenie. Między choreografią a narracją (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017) i Teatr (w) ruchu. Krakowski Teatr Tańca (projekt zrealizowany w ramach stypendium MKiDN na rok 2023). Publikowała m.in. w „Czasie Kultury”, „Tekstach Drugich” i „Didaskaliach”. Laureatka konkursie im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyczek i krytyków (2014) i konkursu Instytutu Teatralnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie (2015). Projekty artystyczne i edukacyjne realizowała m.in. z Fundacją Burdąg, Fundacją Performat, Art Stations Foundation, Krakowskim Teatrem Tańca i Cricoteką. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nowej choreografii oraz nienormatywnej cielesności.  

Joanna Targoń

Recenzentka teatralna „Gazety Wyborczej”. Redaktorka książek, katalogów wystaw i wydawnictw festiwalowych. Prowadzi na Wiedzy o Teatrze UJ warsztaty „Pisanie o teatrze”.

Stażystki:

Magdalena Kubacka, Julia Siwy, Alicja Stachulska, Julia Tokarczyk

 

Opracowanie komputerowe:

Piotr Kołodziej

Rada naukowa

dr hab. Anna R. Burzyńska 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

doc. mga. Lukáš Jiřička, Ph.D.

The Academy Of Performing Arts In Prague, Czechia

prof. Michał Kobiałka
University of Minnesota, USA

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. Bryce Lease, PhD

University of London, Royal Central School of Speech & Drama, UK

prof. dr hab. Grzegorz Niziołek

Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr hab. Dorota Sajewska

Ruhr-Universität Bochum, Germany

Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. Thomas Sellar

Yale School of Drama, USA

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Uniwersytet Jagielloński, Poland

prof. Tamara Trojanowska

University of Toronto, Canada