Zgłoś tekst

Instrukcja dla Autorek i Autorów

Instrukcja dla Autorek i Autorów „Didaskaliów. Gazety Teatralnej”

 • Autorzy i Autorki mogą przesyłać teksty na adres redakcji „Didaskalia. Gazeta Teatralna”: redakcja@didaskalia.pl
 • Przesłanie tekstu do redakcji jest równoznaczne z akceptacją „Zasad etycznych” obowiązujących w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej” (https://didaskalia.pl/pl/zasady-etyczne).
 • Przesłanie tekstu jest równoznaczne z akceptacją procesu recenzowania obowiązującego w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej” (https://didaskalia.pl/pl/zasady-recenzowania).
 • Wydawca, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, nie pobiera opłat od Autorek i Autorów za zgłoszenie i publikację tekstów.
 • Wydawca, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, nie przewiduje honorariów za publikację artykułów naukowych.
 • Redakcja „Didaskaliów. Gazety Teatralnej” zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach.

Wymagania dotyczące tekstów

 • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie.
 • Tekst zawiera imię, nazwisko Autorki / Autora.
 • Artykuły naukowe zawierają streszczenie (do 150-200 słów; opis podejmowanej problematyki oraz stosowanej metodologii).
 • Artykuły naukowe zawierają pięć słów kluczowych.
 • Tekst zawiera krótką notę biograficzną, w przypadku artykułu naukowego – z afiliacją, adresem mailowym oraz numerem ORCID.
 • Długość tekstów:

artykuły naukowe: 40 tysięcy znaków (ze spacjami),

recenzje: 10-12 tysięcy znaków (ze spacjami).

Ilustracje

 • Autor / Autorka artykułu naukowego przesyła ilustracje do niego.
 • Każda ilustracja jest dołączona do tekstu jako osobny plik .jpg lub .tif. W osobnym pliku Autor / Autorka przesyła podpisy pod ilustracje, wraz z nazwiskiem fotografa / fotografki bądź źródłem ilustracji.
 • Autor / Autorka tekstu odpowiada za zapewnienie praw do reprodukcji lub informuje redakcję o konieczności przeprowadzenia takiej procedury i poniesienia przez redakcję opłat za prawa autorskie.
 • Redakcja ma prawo odmówić publikacji reprodukcji z powodu braku zgody lub wysokich kosztów po konsultacji z Autorem / Autorką tekstu.

Prawa autorskie

 • Autor / Autorka udziela Wydawcy wyłącznej licencji na publikację tekstu (z możliwością pozyskania zgody od Wydawcy na przedruk artykułu z zaznaczeniem źródła).
 • Autor / Autorka zachowuje prawo do bycia wskazanym jako Autor/ka Utworu za każdym razem, gdy artykuł zostanie opublikowany i w każdym miejscu, w którym to nastąpi.
 • Zgłaszając artykuł do publikacji, Autor / Autorka wyraża zgodę na publikację tekstu online na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL.
 • Autor / Autorka wyraża zgodę na archiwizowanie tekstu we wszystkich bazach indeksujących „Didaskalia. Gazetę Teatralną”.

Format tekstu

Czcionka: 12pt, Times New Roman, odstęp 1,5.

Pliki z rozszerzeniem: .doc lub .docx.

Tytuły spektakli, książek, filmów, płyt, wystaw itp. piszemy kursywą, a czasopism w cudzysłowie.

Nazwy teatrów, kin, klubów i instytucji piszemy bez cudzysłowu, prosto.

Cytaty krótkie umieszczamy w cudzysłowie w tekście, a długie (powyżej trzech wersów) oddzielamy linijką przerwy i piszemy czcionką 10pt, wg wzoru:

„Każdy może pisać historie, pod warunkiem, że pisze je ciekawie, wyczuwa «modną» problematykę i przekona wydawcę, że dobrze się sprzeda” – stwierdza Domańska.

Biff:

Wstaję pracuję wstaję kulam ten życiorys jak kulę śniegową przed sobą kulam

mówię rzeczy zarabiam pieniądze i co mi będziesz tutaj prąd odłączyć chciał najlepiej

pierdolę takie krytyczne podejście do mnie

no za co?

Za co?

Że chcę mieć coś mieszkać pracować co?

 • Wzór stopki załączanej do recenzji:

Teatr Współczesny w Szczecinie

Spartakus. Miłość w czasach zarazy

na podstawie reportaży Janusza Schwertnera, materiałów dokumentalnych i wywiadów z pacjentami, rodzicami oraz medykami oddziałów psychiatrii dziecięcej w Polsce

reżyseria: Jakub Skrzywanek, scenariusz: Weronika Murek i Jakub Skrzywanek, scenografia: Daniel Rycharski, kostiumy: Natalia Mleczak, muzyka: Karol Nepelski, reżyseria światła: Aleksandr Prowaliński; choreografia: Agnieszka Kryst; wideo: Krzysztof Kuźnicki i Jakub Skrzywanek

premiera: 13 maja 2022

Format wywiadu

Pytania piszemy czcionką pogrubioną.

Odpowiedzi czcionką niepogrubioną.

Kolejne pytania oddzielamy pustą linijką.

W przypadku jednego rozmówcy imiona i nazwiska rozmówcy oraz autora wywiadu podajemy tylko pod tytułem, wg wzoru:

Arkadina z Arkadii

Z Marią Maj rozmawia Joanna Targoń

Jak się pracuje nad takim przedstawieniem? Na początku nie było tekstu, tylko improwizacje?

Praca była fantastyczna; te improwizacje były fantastyczne. W Mieście snu Krystian zaproponował nam tak: najpierw wy, potem ja. Nie znaliśmy jeszcze swoich ról, przyjechaliśmy do Perły, Miasta Snu, jako my. Ze swoimi marzeniami, wyobrażeniami po przeczytaniu książki Kubina.

Nie było tekstu?

Nie, nie było.

W przypadku kilku rozmówców przy każdej wypowiedzi podajemy pełne imię i nazwisko, wg wzoru:

Wasze dotychczasowe spektakle kazały mi przepatrywać swoje poglądy i emocje, i dokładnie sprawdzać, czy przypadkiem nie są cudze, narzucone. Miałam z tego wprawdzie masochistyczną, ale jednak przyjemność. W Courtney Love stawiacie mnie pod ścianą w zupełnie inny sposób. Tym razem każecie mi z całą powagą zadawać sobie samej takie pytania, które zwykle odkłada się na potem, albo się je po prostu wypiera, żeby jakoś iść dalej, pytania esencjonalne, osobiste, piekielnie niewygodne i bolesne. Trudno z nich wybrnąć i przyjemność jakby mniejsza. I żadnego światła w tunelu.

MONIKA STRZĘPKA: Bo to jest spektakl zrodzony z depresji. Jakoś tak trafnie to nazwałeś niedawno, Pawełku. Było tam coś o odmętach… najgłębszych, coś o piekle... Jak to powiedziałeś?

PAWEŁ DEMIRSKI: Ale co dokładnie mówiłem?

MONIKA STRZĘPKA: Gdybym pamiętała, to bym cię nie pytała. No i właśnie, tak tu sobie żyjemy, na tej emeryturze we Wrocławiu. Siedemdziesięciolecie grunge’u, pamięć trochę szwankuje.

Format przypisów

Przypisy konstruujemy w następującym stylu: w nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Nazwiska, rok oraz numery stron oddzielamy przecinkiem, wg wzoru:

„Każdy może pisać historie, pod warunkiem, że pisze je ciekawie, wyczuwa «modną» problematykę i przekona wydawcę, że dobrze się sprzeda” (Domańska, 2006, s. 42).

W przypadku gdy nazwisko autora lub rok publikacji pojawia się w tekście jako fragment zdania w nawiasach wpisujemy tylko brakujące informacje, wg wzoru:

Jak pisze Domańska: „Każdy może pisać historie, pod warunkiem, że pisze je ciekawie, wyczuwa «modną» problematykę i przekona wydawcę, że dobrze się sprzeda” (2006, s. 42).

W przypadku kilku występujących po sobie cytatów (lub odniesień) z tego samego źródła przy pierwszym cytacie podajemy nazwisko autora, rok wydania i stronę, a w kolejnych - jedynie stronę, wg wzoru:

"Każdy może pisać historie" (Domańska, 2006, s. 42). By je opublikować, musi jednak przekonać wydawcę, że jego książka "dobrze się sprzeda" (s. 42).

Komentarze nieujęte w tekście głównym zamieszczamy w przypisach numerowane kolejnymi cyframi arabskimi.

Pod tekstem umieszczamy bibliografię, wg wzoru:

Książki

Domańska, Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Bruner, Jerome, Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Universitas, Kraków 2006.

Artykuł w tomie zbiorowym

Majchrowski, Zbigniew, Szczątki założycielskie, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Ha!art, Kraków 2010.

Artykuł w czasopiśmie

Burzyńska, Anna R., Tradycja i profanacja, „Dialog” 2012, nr 12.

Artykuł w dzienniku

Derkaczew, Joanna, Ziemia niespełnionych obietnic, „Gazeta Wyborcza online”, 14.09.2009.

Źródła internetowe

Jopek, Joanna, Z intelektualnym zapleczem, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128891.html [dostęp: 17.05.2013].

Autorki i Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia powyższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.