O nas - wcześniejsza wersja

O nas

Czasopismo „Didaskalia. Gazeta Teatralna” powstało w grudniu 1993 roku w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. Siedziba redakcji mieści się w Krakowie.

„Didaskalia” obejmują refleksją krytyczną zjawiska z rozmaitych obszarów teatru i sztuki. Prócz premier teatru dramatycznego regularnie omawiamy wydarzenia z obszaru tańca, performansu, sztuk wizualnych, opery. Informacje dotyczące bieżącego życia teatralnego splatamy z refleksją dotyczącą historii i tradycji teatru oraz sztuk performatywnych widząc je jako przestrzenie wzajemnie się naświetlające i tłumaczące. Wydarzenia bieżącego życia teatralnego wpisujemy w szeroki kontekst współczesnej myśli humanistycznej. Ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom teoretycznym, politycznym, filozoficznym, które rozszerzają pole interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym.

„Didaskalia” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 40 w dyscyplinach: nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo.

Redakcja

dr Anna R. Burzyńska

Dział zagraniczny

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”. W latach 2004-2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego”.

Opublikowała książki: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (2005), The Classics and the Troublemakers. Theatre directors from Poland (2008), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka (2011) i Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka (2012).

Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, najnowszy teatr europejski, sound studies oraz relacje między humanistyką a medycyną.

dr hab. Marcin Kościelniak

Zastępca redaktora naczelnego

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Zajmuje się historią i politycznością teatru, sztuk performatywnych i wizualnych XX i XXI wieku. Autor książek: Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012), „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (2018) oraz tomu z wyborem tekstów Helmuta Kajzara Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze (2012). Współredaktor książek: 20-lecie. Teatr polski po 1989 (2010), 1968/PRL/Teatr (2016), Teatr a Kościół (2018).

dr Monika Kwaśniewska

Sekretarz redakcji

Adiunktka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (2009), Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata (2016) oraz Między hierarchią a anarchią. Teatr - Instytucja - Krytyka (2019). Współredaktorka (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) książki Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012). Obecnie zajmuje się współczesnym aktorstwem performatywnym oraz krytyką instytucjonalną.

dr hab. prof. UJ Agnieszka Marszałek

Profesor UJ, wykłada i bada przede wszystkim (ale nie wyłącznie) historię teatru i dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem XIX stulecia. Ma w dorobku pięć książek: 3 tomy Repertuaru teatru polskiego we Lwowie: 1875-1881 (wyd. 1992), 1888-1886 (wyd. 1993), 1864-1875 (wyd. 2003), Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886 (rozprawa doktorska, wyd. 1999), Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887 (rozprawa habilitacyjna, wyd. 2011) oraz edycję źródłową: Władysław Łoziński, Pogadanki teatralne i inne teksty o teatrze (wybór i oprac.; w przygotowaniu). Opublikowała też około 160 artykułów, rozdziałów w tomach zbiorowych, recenzje i inne teksty. W zespole redakcyjnym „Didaskaliów" nieprzerwanie od 2001 roku.

prof. dr hab. Grzegorz Niziołek

redaktor naczelny

Profesor w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Autor monografii o Krystianie Lupie, Tadeuszu Różewiczu i Krzysztofie Warlikowskim. Współredaktor kilku tomów zbiorowych poświęconych problematyce współczesnego życia teatralnego (Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989, 2010; Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim dramacie i teatrze, 2012; 1968/PRL/teatr, 2016; Teatr i Kościół, 2018). Za książkę Polski teatr Zagłady (2013) otrzymał nagrodę im. Jana Długosza, jej przekład na język angielski ukazał się w wydawnictwie Bloomsbury w 2019 roku. Zajmuje się problematyką teatru w perspektywie badań nad sferą publiczną oraz teorii afektów.

Joanna Targoń

Recenzentka teatralna „Gazety Wyborczej”. Redaktorka książek, katalogów wystaw i wydawnictw festiwalowych. Prowadzi na wydziale Wiedzy o Teatrze UJ warsztaty „Pisanie o teatrze”.

stażystki i stażyści

Maciej Guzy, Julia Kowalska, Witold Loska, Radosław Pindor, Wiktoria Tabak

opracowanie komputerowe

Piotr Kołodziej

Rada naukowa

Małgorzata Dziewulska

prof. Michał Kobiałka

University of Minnesota

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Uniwersytet Gdański

prof. Thomas Sellar

Yale School of Drama

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Uniwersytet Jagielloński

prof. Tamara Trojanowska

University of Toronto

dr hab. Joanna Walaszek

Uniwersytet Jagielloński