Kontakt

Kontakt

Redakcja

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”

ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

tel./fax (48 12) 663 13 50
redakcja@didaskalia.pl

Wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Rynek-Ratusz 27
50-101 Wrocław