Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych publikowanych w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej”

CZĘŚĆ I: OBOWIĄZKI ZESPOŁU REDAKTORSKIEGO „DIDASKALIÓW. GAZETY TEATRALNEJ”

 1. Artykuły naukowe przekazywane redaktorom wymagają wstępnej oceny dokonywanej przez redaktorów (tj. członków zespołu redaktorskiego „Didaskaliów. Gazety Teatralnej”), specjalizujących się w problematyce poruszonej w artykule. Po dokonaniu wstępnej oceny, artykuły mogą zostać zatwierdzone do oceny, odrzucone lub odesłane do autora z sugestiami dotyczącymi niezbędnych poprawek lub uzupełnień.

 2. Redakcja „Didaskaliów. Gazety Teatralnej” wybiera po dwóch recenzentów (spoza jednostki, w tym zagranicznej, w której zatrudniony jest autor) dla każdego tekstu naukowego.

 3. Recenzenci wybierani są w oparciu o tematykę danego artykułu. Są to specjaliści w dziedzinie, której dotyczy tekst. 

 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie mogą znać swoich tożsamości (double-blind review process).

 5. Przed przekazaniem tekstu do recenzji redakcja przedstawia recenzentowi przedmiot artykułu, a po uzyskaniu zgody na recenzję podpisuje z recenzentem umowę w celu ustalenia wysokiego standardu rzetelności i skrupulatności oraz terminu składania recenzji.

 6. Redakcja nie wywiera presji na recenzenta, nie próbuje wpływać na jego ocenę tekstu naukowego ani podczas podpisywania umowy, ani podczas edycji recenzji.

 7. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego, redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku na podstawie złożonych opinii.

 8. Jeżeli autor recenzowanego tekstu naukowego jest powiązany z redakcją, nie może brać udziału w wyborze recenzentów i decydowaniu nad dopuszczeniem tekstu do publikacji.

 9. Jeżeli różnorodność opinii prezentowanych w recenzjach uniemożliwia komisji podjęcie decyzji lub jeżeli tekst ma charakter interdyscyplinarny i budzi kontrowersje wśród grupy specjalistów, komisja może wezwać dodatkowego recenzenta.

 10. Recenzent ma prawo zaproponować wprowadzenie określonych poprawek do tekstu. W takim przypadku redakcja poprosi autora o ich wprowadzenie. Poprawiony tekst może zostać ponownie przesłany do tego samego recenzenta.

 11. Po zakończeniu procesu recenzowania, autor tekstu i inni recenzenci mogą wystąpić z prośbą o zapoznanie się z recenzjami.

 12. Autor recenzji jest uprawniony do przedstawienia swojego nazwiska wyłącznie organowi decyzyjnemu.

 13. Raz w roku, w ostatnim numerze danego sezonu teatralnego, redaktorzy przedstawiają publiczności listę recenzentów współpracujących z „Didaskaliami. Gazetą Teatralną”.

CZĘŚĆ II: OBOWIĄZKI RECENZENTÓW I RECENZENTEK

 1. Specjalista, który otrzyma propozycję przygotowania recenzji, jest zobowiązany do starannej oceny swoich kompetencji i praktycznych zdolności do napisania recenzji w wyznaczonym terminie, a w razie wątpliwości do odrzucenia oferty.

 2. Recenzenci decydują się na dopuszczenie tekstu do druku, biorąc pod uwagę na przykład innowacyjne podejście do tematu, najnowszą literaturę na ten temat czy odpowiedniość zastosowanej metodologii oraz powinni też wyciągnąć wnioski na temat postępu podjętych badań. Do obowiązków recenzenta należy ocena samodzielności ocenianej pracy, ze zwróceniem uwagi na to, czy pożycza ona (bez referencji), czy też plagiatyzuje inne prace.

 3. Każda recenzja powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna kończyć się jednoznaczną oceną, czy artykuł powinien zostać przyjęty czy odrzucony do publikacji. Recenzent ma jednak prawo do warunkowo pozytywnej oceny lub nalegania na wprowadzenie odpowiednich poprawek do pracy. W takim przypadku ma on prawo do weryfikacji ocenianej pracy po wprowadzeniu poprawek.

 4. Recenzja powinna być przygotowana z zachowaniem odpowiedniego terminu i przeprowadzona dyskretnie, bez konsultacji z innymi recenzentami lub dzielenia się z nimi informacjami dotyczącymi opinii lub zamiarów recenzenta.

Recenzenci i recenzentki

Recenzenci i recenzentki publikacji naukowych w numerach 141/2017 – 145-146/2018

Katarzyna Bojarska, Jan Burnatowski, Jarosław Cymerman, Agata Chałupnik, Piotr Dobrowolski, Maria B. Garda, Ewelina Godlewska-Byliniak, Iga Gańczarczyk, Grażyna Golik-Szarawarska, Beata Guczalska, Ewa Guderian-Czaplińska, Natalia Jakubowa, Agnieszka Jelewska, Olga Katafiasz, Joanna Krakowska, Wojciech Klimczyk, Iwona Kurz, Agata Łuksza, Zbigniew Majchrowski, Jakub Momro, Maria Napiontkowa, Piotr Olkusz, Diana Poskuta-Włodek, Dorota Sajewska, Paweł Schreiber, Dorota Semenowicz, Agata Siwiak, Magda Szcześniak, Tomasz Szerszeń, Joanna Szymajda, Aleksandra Ubertowska, Katarzyna Woźniak, Magdalena Zamorska, Łukasz Zaremba, Monika Żółkoś

Recenzenci i recenzentki numerów 147/2018 – 151-152/2019

Agata Adamiecka-Sitek, Ewa Bal, Wojciech Baluch, Katarzyna Bojarska, Marta Bryś, Dariusz Brzostek, Patrycja Cembrzyńska, Agata Chałupnik, Jarosław Cymerman, Małgorzata Ćwikła, Artur Duda, Wojciech Dudzik, Krystyna Duniec, Iga Gańczarczyk, Alfons Gregori i Gomis, Piotr Gruszczyński, Magdalena Hasiuk, Olga Katafiasz, Krzysztof Kurek, Iwona Kurz, Małgorzata Leyko, Dominika Łarionow, Zbigniew Majchrowski, Justyna Michalik, Monika Milewska, Tadeusz Miłkowski, Piotr Morawski, Piotr Olkusz, Diana Poskuta, Daniel Przastek, Dorota Sajewska, Ewa Schreiber, Dorota Semenowicz, Agata Siwiak, Dorota Sosnowska, Grzegorz Stępniak, Weronika Szczawińska, Magda Szcześniak, Juliusz Tyszka, Joanna Walaszek, Hanna Winiszewska, Konrad Wojnowski, Magdalena Zamorska, Grzegorz Ziółkowski, Monika Żółkoś

 

Recenzenci i recenzentki numerów 153/2019 – 157-158/2020

Agata Adamiecka-Sitek, Urszula Aszyk, Ewa Bal, Patrycja Cembrzyńska, Dorota Sosnowska, Agata Chałupnik, Piotr Cichocki, Artur Duda, Wojciech Dudzik, Krystyna Duniec, Katarzyna Fazan, Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Agnieszka Grudzińska, Piotr Gruszczyński, Łucja Iwanczewska, Natalia Jakubowa, Jan Jiřík, Olga Katafiasz, Tadeusz Kornaś, Katarzyna Kułakowska, Michał Lachman, Justyna Michalik, Piotr Olkusz, Diana Poskuta-Włodek, Dorota Sajewska, Tomasz Wiśniewski, Dorota Semenowicz, Sławomir Sikora, Dorota Sosnowska, Paweł Stangret, Małgorzata Sugiera, Włodzimierz Szturc, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Justyna Tabaszewska, Ewa Wąchocka, Monika Wąsik-Linder, Anna Wendorff, Magdalena Zamorska, Tomek Żukowski

 

Recenzenci i recenzentki numerów 159/2020 – 163-164/2021

Monika Bakke, Jakub Banasiak, Krzysztof Bielawski, Dariusz Brzostek, Małgorzata Budzowska, Mateusz Chaberski, Agata Chałupnik, Anna Chęćka, Piotr Dobrowolski, Artur Duda, Zofia Dworakowska, Katarzyna Fazan, Iga Gańczarczyk, Beata Guczalska, Magdalena Hasiuk, Łucja Iwanczewska, Małgorzata Jarmułowicz, Olga Katafiasz, Julia Kluzowicz, Tadeusz Kornaś, Anna Kowalcze-Pawlik, Anna Krajewska, Marek Krajewski, Joanna Krakowska, Iwona Kurz, Małgorzata Leyko, Kamila Łapicka, Zbigniew Majchrowski, Karolina Majewska-Güde, Barbara Maresz, Piotr Morawski, Katarzyna Ojrzyńska, Piotr Olkusz, Ewa Partyga, Diana Poskuta-Włodek, Jadwiga Rodowicz, Dorota Sajewska, Ewa Schreiber, Agata Siwiak, Dorota Sosnowska, Marta Steiner, Wasilij Szczukin, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Monika Świerkosz, Ewelina Topolska, Monika Wąsik, Sławomir Wieczorek, Magdalena Zamorska, Monika Żółkoś, Mateusz Żurawski

 

Recenzenci i recenzentki numerów 165/2021 – 169-170/2022

Agata Adamiecka-Sitek, Ewa Bal, Marcin Bogucki, Mateusz Borowski, Patrycja Cembrzyńska, Mateusz Chaberski, Agata Chałupnik, Anna Chęćka, Jarosław Cymerman, Iwona Demko, Piotr Dobrowolski, Artur Duda, Krystyna Duniec, Magdalena Figzał-Janikowska, Iga Gańczarczyk, Robert Geisler, Aneta Głowacka, Juliusz Grzybowski, Małgorzata Jarmułowicz, Dorota Jarząbek-Wasyl, Tadeusz Kornaś, Marta Kosińska, Anna Kowalcze-Pawlik, Michał Krawczak, Katarzyna Kułakowska, Iwona Kurz, Michał Lachman, Agata Łuksza, Barbara Maresz, Piotr Morawski, Maria Napiontkowa, Katarzyna Niziołek, Piotr Olkusz, Artur Pełka, Diana Poskuta-Włodek, Katarzyna Prajzner, Karolina Prykowska-Michalak, Tomasz Rakowski, Magdalena Rewerenda, Jadwiga Rożek-Sierakowska, Paweł Schreiber, Karolina Sikorska, Katarzyna Słoboda, Zofia Smolarska, Agnieszka Sosnowska, Wasilij Szczukin, Mariola Szydłowska, Joanna Szymajda, Halina Waszkiel, Monika Wąsik-Linder, Anna Wypych-Gawrońska, Magdalena Zamorska

 

Recenzenci i recenzentki numerów 171/2022 – 175-176/2023

Szymon Adamczak, Jakub Banasiak, Marcin Bogucki, Agata Chałupnik, Anna Chromik, Jakub Dąbrowski, Wojciech Dudzik, Iga Gańczarczyk, Magdalena Hasiuk, Ewa Hevelke, Sebastian Jagielski, Małgorzata Jabłońska, Agnieszka Jakimiak, Dorota Jarząbek, Olga Katafiasz, Marta Keil, Bogna Kietlińska, Wojciech Klimczyk, Julia Kluzowicz, Krystyna Kujawinska Courtney, Monika Ładoń, Kamila Łapicka, Barbara Maresz, Barbara Michalczyk-Zwolińska, Alicja Morawska-Rubczak, Dorota Ogrodzka, Piotr Olkusz, Katarzyna Pastuszak, Beata Popczyk-Szczęsna, Karolina Prykowska-Michalak, Tomasz Raczkowski, Magdalena Raszewska, Magdalena Rewerenda, Jadwiga Rożek-Sieraczyńska, Dorota Sajewska, Paweł Schreiber, Agata Siwiak, Katarzyna Słoboda, Joanna Stacewicz-Podlipska, Grzegorz Stępniak, Igor Stokfiszewski, Nicole Svobodny, Wasilij Szczukin, Paweł Sztarbowski, Joanna Szymajda, Eliza Szymańska, Joanna Walaszek, Błażej Warkocki, Marzenna Wiśniewska, Roman Włodek, Karolina Wycisk, Monika Żółkoś