Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych publikowanych w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej”

CZĘŚĆ I: OBOWIĄZKI ZESPOŁU REDAKTORSKIEGO „DIDASKALIÓW”

 1. Artykuły naukowe przekazywane redaktorom wymagają wstępnej oceny dokonywanej przez redaktorów (tj. członków zespołu redaktorskiego Didaskaliów), specjalizujących się w problematyce poruszonej w artykule. Po dokonaniu wstępnej oceny, artykuły mogą zostać zatwierdzone do oceny, odrzucone lub odesłane do autora z sugestiami dotyczącymi niezbędnych poprawek lub uzupełnień.

 2. Redakcja Didaskaliów wybiera po dwóch recenzentów dla każdego tekstu naukowego.

 3. Recenzenci wybierani są w oparciu o tematykę danego artykułu. Są to specjaliści w dziedzinie, której dotyczy tekst.

 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie mogą znać swoich tożsamości (proces recenzji podwójnej).

 5. Przed przekazaniem tekstu do recenzji redakcja przedstawia recenzentowi przedmiot artykułu, a po uzyskaniu zgody na recenzję podpisuje z recenzentem umowę w celu ustalenia wysokiego standardu rzetelności i skrupulatności oraz terminu składania recenzji.

 6. Redakcja nie wywiera presji na recenzenta, nie próbuje wpływać na jego ocenę tekstu naukowego ani podczas podpisywania umowy, ani podczas edycji recenzji.

 7. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego, redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku na podstawie złożonych opinii.

 8. Jeżeli autor recenzowanego tekstu naukowego jest powiązany z redakcją, nie może brać udziału w wyborze recenzentów i decydowaniu nad dopuszczeniem tekstu do publikacji.

 9. Jeżeli różnorodność opinii prezentowanych w recenzjach uniemożliwia komisji podjęcie decyzji lub jeżeli tekst ma charakter interdyscyplinarny i budzi kontrowersje wśród grupy specjalistów, komisja może wezwać dodatkowego recenzenta.

 10. Recenzent ma prawo zaproponować wprowadzenie określonych poprawek do tekstu. W takim przypadku redakcja poprosi autora o ich wprowadzenie. Poprawiony tekst może zostać ponownie przesłany do tego samego recenzenta.

 11. Po zakończeniu procesu recenzowania, autor tekstu i inni recenzenci mogą wystąpić z prośbą o zapoznanie się z recenzjami.

 12. Autor recenzji jest uprawniony do przedstawienia swojego nazwiska wyłącznie organowi decyzyjnemu.

 13. Raz w roku, w ostatnim numerze danego sezonu teatralnego, redaktorzy przedstawiają publiczności listę recenzentów współpracujących z Didaskaliami.

CZĘŚĆ II: OBOWIĄZKI RECENZENTÓW I RECENZENTEK

 1. Specjalista, który otrzyma propozycję przygotowania recenzji, jest zobowiązany do starannej oceny swoich kompetencji i praktycznych zdolności do napisania recenzji w wyznaczonym terminie, a w razie wątpliwości do odrzucenia oferty.

 2. Recenzenci decydują się na dopuszczenie tekstu do druku, biorąc pod uwagę na przykład innowacyjne podejście do tematu, najnowszą literaturę na ten temat czy odpowiedniość zastosowanej metodologii oraz powinni też wyciągnąć wnioski na temat postępu podjętych badań. Do obowiązków recenzenta należy ocena samodzielności ocenianej pracy, ze zwróceniem uwagi na to, czy pożycza ona (bez referencji), czy też plagiatyzuje inne prace.

 3. Każda recenzja powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna kończyć się jednoznaczną oceną, czy artykuł powinien zostać przyjęty czy odrzucony do publikacji. Recenzent ma jednak prawo do warunkowo pozytywnej oceny lub nalegania na wprowadzenie odpowiednich poprawek do pracy. W takim przypadku ma on prawo do weryfikacji ocenianej pracy po wprowadzeniu poprawek.

 4. Recenzja powinna być przygotowana z zachowaniem odpowiedniego terminu i przeprowadzona dyskrecjonalnie, bez konsultacji z innymi recenzentami lub dzielenia się z nimi informacjami dotyczącymi opinii lub zamiarów recenzenta.

Recenzenci i recenzentki

Recenzenci i recenzentki publikacji naukowych w numerach 141/2017 – 145-146/2018

Katarzyna Bojarska, Jan Burnatowski, Jarosław Cymerman, Agata Chałupnik, Piotr Dobrowolski, Maria B. Garda, Ewelina Godlewska-Byliniak, Iga Gańczarczyk, Grażyna Golik-Szarawarska, Beata Guczalska, Ewa Guderian-Czaplińska, Natalia Jakubowa, Agnieszka Jelewska, Olga Katafiasz, Joanna Krakowska, Wojciech Klimczyk, Iwona Kurz, Agata Łuksza, Zbigniew Majchrowski, Jakub Momro, Maria Napiontkowa, Piotr Olkusz, Diana Poskuta-Włodek, Dorota Sajewska, Paweł Schreiber, Dorota Semenowicz, Agata Siwiak, Magda Szcześniak, Tomasz Szerszeń, Joanna Szymajda, Aleksandra Ubertowska, Katarzyna Woźniak, Magdalena Zamorska, Łukasz Zaremba, Monika Żółkoś

Recenzenci i recenzentki numerów 147/2018 – 151-152/2019

Agata Adamiecka-Sitek, Ewa Bal, Wojciech Baluch, Katarzyna Bojarska, Marta Bryś, Dariusz Brzostek, Patrycja Cembrzyńska, Agata Chałupnik, Jarosław Cymerman, Małgorzata Ćwikła, Artur Duda, Wojciech Dudzik, Krystyna Duniec, Iga Gańczarczyk, Alfons Gregori i Gomis, Piotr Gruszczyński, Magdalena Hasiuk, Olga Katafiasz, Krzysztof Kurek, Iwona Kurz, Małgorzata Leyko, Dominika Łarionow, Zbigniew Majchrowski, Justyna Michalik, Monika Milewska, Tadeusz Miłkowski, Piotr Morawski, Piotr Olkusz, Diana Poskuta, Daniel Przastek, Dorota Sajewska, Ewa Schreiber, Dorota Semenowicz, Agata Siwiak, Dorota Sosnowska, Grzegorz Stępniak, Weronika Szczawińska, Magda Szcześniak, Juliusz Tyszka, Joanna Walaszek, Hanna Winiszewska, Konrad Wojnowski, Magdalena Zamorska, Grzegorz Ziółkowski, Monika Żółkoś

 

Recenzenci i recenzentki numerów 153/2019 – 157-158/2020

Agata Adamiecka-Sitek, Urszula Aszyk, Ewa Bal, Patrycja Cembrzyńska, Dorota Sosnowska, Agata Chałupnik, Piotr Cichocki, Artur Duda, Wojciech Dudzik, Krystyna Duniec, Katarzyna Fazan, Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Agnieszka Grudzińska, Piotr Gruszczyński, Łucja Iwanczewska, Natalia Jakubowa, Jan Jiřík, Olga Katafiasz, Tadeusz Kornaś, Katarzyna Kułakowska, Michał Lachman, Justyna Michalik, Piotr Olkusz, Diana Poskuta-Włodek, Dorota Sajewska, Tomasz Wiśniewski, Dorota Semenowicz, Sławomir Sikora, Dorota Sosnowska, Paweł Stangret, Małgorzata Sugiera, Włodzimierz Szturc, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Justyna Tabaszewska, Ewa Wąchocka, Monika Wąsik-Linder, Anna Wendorff, Magdalena Zamorska, Tomek Żukowski