Artykuł z numeru:
FestivALT, Centrum w Ruchu, Still standing
  • Belgia. Grecja. Niemcy. Polska... #MeToo
  • Choreografia dla rodzin
  • Praca jest zawsze gdzie indziej
Czytaj dalej Didaskalia 167
performing #metoo

Manifest

Baner ze strony ruchu Engagement Arts, engagementarts.be

Baner ze strony ruchu Engagement Arts, engagementarts.be

Idąc w ślad twórczyń globalnego ruchu #MeToo my, artyści, artystki oraz pracownicy belgijskiej sfery kultury, postanowiliśmy zainicjować w naszych środowiskach dialog na temat seksizmu i nadużyć władzy w miejscach pracy. Zgromadziliśmy dziesiątki świadectw ofiar molestowania i dyskryminacji, stanowiących dowód na to, że w belgijskim sektorze kreatywnym mamy do czynienia z siecią opresji. Suma naszych doświadczeń wskazuje, że nadużycia władzy to nie tylko coś, co się powtarza, ale mechanizm, który ma charakter systemowy.

Wszystkim tym, którzy zdecydowali się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, mówimy: słyszymy was i wam wierzymy, macie nasze wsparcie.

Nadszedł czas, aby dać wyraz naszemu oburzeniu. Podpisując niniejszy manifest, manifestujemy nasze zaangażowanie w ogólnoświatowy ruch, który ma w zamyśle położyć kres molestowaniu, przemocy, dyskryminacji i nadużyciom władzy. Robimy to jako
‒ artyści i artystki,
‒ instytucja,
‒ pedagodzy,
‒ widzowie,
‒ osoby, które same przekroczyły granice.

 

Angażujemy się jako artyści i artystki

Podpisujemy się pod niniejszym manifestem, bo potwierdzamy obecność seksizmu i molestowania seksualnego w naszych branżach. Nie musimy osobiście doświadczyć molestowania, by wiedzieć, że doświadczyli go inni. Wspieramy nasze koleżanki i kolegów, którzy padli ofiarą obmacywania, zastraszania, upokarzania i gwałtów.

Przepraszamy za sytuacje, w których nie okazaliśmy solidarności. Przewartościujemy i wzmocnimy naszą troskę i empatię. Jeśli będzie taka potrzeba, wysłuchamy osób, które doświadczyły nadużyć i podejmiemy odpowiednie działania. Uczestnicząc w tym wielowymiarowym dialogu, pozostaniemy otwarci i cierpliwi. Podejmiemy wspólne działania przeciw wszelkim formom zastraszania, okazując zerową tolerancję wobec wszelkiej przemocy.

Jesteśmy świadomi tego, że praca w naszym sektorze często łączy się z niepewnością (precarious working conditions), co sprawia, że wielu z nas jest narażonych na wykorzystywanie i nadużycia. Zamierzamy poznać nasze prawa i ich bronić ‒ nie tylko we własnym interesie, ale taż w interesie zmarginalizowanych koleżanek i kolegów. Nierówność płci jest jednym z wielu aspektów wielopiętrowych systemów opresji, które sprzyjają podtrzymaniu toksycznych relacji władzy. Walczymy z seksizmem i wszelkimi innymi formami dyskryminacji.

Nie będziemy dłużej biernymi gapiami. Zaangażujemy się!

 

Angażujemy się jako instytucja

Podpisujemy się pod niniejszym manifestem, bo uznajemy fakt, że jesteśmy elementem układu władzy. Być może nie zawsze uświadamialiśmy sobie skalę problemów związanych z nadużyciami władzy i molestowaniem seksualnym. Za ten brak uwagi i troski przepraszamy.

Usprawnimy procedury dotyczące przypadków molestowania i dyskryminacji. Zadbamy o to, żeby wszystkie i wszyscy pracownice i pracownicy, freelancerki i freelancerzy wiedzieli, że jeśli opowiedzą o swoich doświadczeniach, zostaną wysłuchane i wysłuchani. Przestaniemy tolerować nadużycia władzy naszych dyrektorek i dyrektorów, kierowniczek i kierowników, promotorek i promotorów, kuratorek i kuratorów, artystek i artystów. Od tej pory instytucje będą otaczać wsparciem uczciwe praktyki artystyczne.

Popieramy postulaty reprezentowanych przez nas środowisk artystycznych i będziemy uczestniczyć w konstruktywnym i przejrzystym dialogu. Będziemy wysłuchiwać opinii i wprowadzać odpowiednie zmiany strukturalne. Dokonamy oceny wewnętrznych struktur i różnorodności w naszych programach w celu zwiększenia reprezentacji grup mniejszościowych.

Zapoznaliśmy się z wytycznymi w sekcji „Tools” (narzędzia) na stronie Engagementarts.be i zobowiązujemy się ich przestrzegać.

Nie będziemy dłużej biernymi gapiami. Zaangażujemy się!

 

Angażujemy się jako pedagożki i pedagodzy

Podpisujemy się pod niniejszym manifestem, bo nie zamierzamy dłużej traktować edukacji artystycznej jako swoistego odzwierciedlenia danej branży, ale jako przestrzeń możliwości i zmiany, która ma moc kształtowania naszej przyszłości.

Będziemy rozmawiać o granicach pomiędzy sferą intymną i publiczną, prywatną i zawodową. Uznamy istnienie zagrożeń występujących w relacji między pedagogiem a uczniem. Będziemy opowiadać się za równością, solidarnością i różnorodnością. Zaproponujemy wszystkim studentkom i studentom edukację, której potrzebują i na którą zasługują.

Zapewnimy naszym studentkom i studentom narzędzia do krytycznej oceny seksizmu, ableizmu, rasizmu, uciszania, egzotyki i orientalizmu. Będziemy wysłuchiwać naszych studentek i studentów, kreując bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli opowiadać o swoich problemach i obawach. Wszelkie skargi dotyczące zastraszania, nękania i manipulacji będą traktowane poważnie i pociągną za sobą odpowiednie działania i ewentualne konsekwencje.

Faworyzowanie, upokarzanie i nękanie nie są technikami nauczania, ale strategiami opresji i kontroli. Oceny oparte na interpretacjach osobowości osób studiujących nie sprzyjają nauce. Dokonamy przewartościowania w stosunkach pracowniczych, programowych i zewnętrznych, dążąc do zapewnienia równość płci i różnorodności. Nie będziemy dłużej tolerować kolegów i koleżanek, którzy nadużywają swojej władzy.

Nie będziemy dłużej biernymi gapiami. Zaangażujemy się!

 

Angażujemy się jako widzowie i widzki

Podpisujemy się pod niniejszym manifestem, bo nie zamierzamy już nigdy przyklaskiwać seksizmowi, rasizmowi ani żadnym innym formom dyskryminacji w sztuce. Mamy dość sztuki, która jest pochwałą nierówności. Żądamy, by instytucje wspierały projekty realizowane w dobrych, bezpiecznych warunkach pracy. Stając przed sztuką, która utrwala szkodliwe przedstawienia, będziemy o tym mówić głośno i wyrażać nasz sprzeciw.

Nie będziemy dłużej biernymi gapiami. Zaangażujemy się!

 

Angażujemy się, bo sami przekroczyliśmy granice

Podpisujemy się pod niniejszym manifestem, bo sami przekroczyliśmy granice. Rozumiemy, że zgodnie z definicją molestowania seksualnego mogliśmy świadomie lub nieświadomie przekroczyć granice naszych koleżanek lub kolegów. Przyznając to, aktywnie angażujemy się w dialog. Przeprosimy tych, których skrzywdziliśmy. Jeśli nasze działania wpisują się w wzorce nadużyć i/lub wyrządziły innym poważną krzywdę, poniesiemy za nie konsekwencje.

 

Podpisz

Wyślij swoje imię i nazwisko oraz notkę na temat twojej pracy zawodowej na adres contact@engagementarts.be. Twoje imię i nazwisko oraz zajęcie/zawód wykonywany pojawią się w szpalcie obok manifestu.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi manifestu zaangażowania („Notes on the ENGAGEMENT-statement”).

 

Tłumaczenie: Mirosław Rusek

 

Dokument opracowany przez Engagement Arts – kierowany przez artystów ruch zajmujący się problemem molestowania seksualnego, seksizmu i nadużywania władzy w belgijskim obszarze artystycznym, który powstał w 2017 roku w następstwie #MeToo. Oryginał dostępny na stronie: https://engagementarts.be/en/statement.

 

Wzór cytowania:

Engagement Arts, Manifest, tłum. M. Rusek, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2022 nr 167, https://didaskalia.pl/pl/artykul/manifest.